حراج!

کولر آبی سلولزی انرژی مدل 7000 اقتصادی

ویژگی‌ها

  • ویژگی کولر آبی سلولزی انرژی
  • دارای گواهینامه CE به شماره : ۸۰۱۳۸۲۰۰۸۴۰۸۰
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران
  • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
  •  راندمان تبخیر بالای %۸۳ درصد
  • عمر بیشتر پد سلولزی با سیستم اتوماتیک تخلیه آب
  • کاهش انتقال باکتری ها مضر تنفسی
  • خود ایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثابت ماندن راندمان خنکی
  • کاربری ها: مسکونی ،  تجاری ، صنعتی ، اداری ، آموزشی ، بانکها ، مساجد و رستوران ها

قیمت محصول:

13,948,000 تومان

توضیحات

آسایش بیشتر با کولر آبی سلولزی انرژی مدل 7000 اقتصادی

●کاهش حالت شرجی نامطبوع با کولر آبی سلولزی انرژی مدل 7000 اقتصادی به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان خنکـی بیشتـر در طول فصل نسبت به کولر پوشالـی )تا 30 )%

● در طــول فصــل کولــر ســلولزی تــا ۳۰ %خنکتــر از کولــر پوشــالی مــی باشــد . رانـدمـــان تبخیــر آن را در افتادگی پوشال به دلیل عدم استحکــام ، معمـــوال مــدت سـه هفتـه از حـدود 70 % بـه 50 % کاهـش مـی دهـد ( براسـاس گـزارش فنـی بانـک جهانـی ویرایـش 1999 ).

پـد سـلولزی با داشـتن اسـتحکام مناسـب و پــایدار، راندمـان تبخیـر خـود را کـه حـدود 83 % اسـت در طـول زمـان حفـظ می‌نماید.

● کولــر ســلولزی تــا شــرایط دمایــی c°40 پاســخگو اســت ، در حالــی کــه کولــر پوشـالی حداکثـر و در بهتریـن حالـت تا شـرایط دمایـی c °37 پاسـخگو می باشـد.

سرمـایش مطمئـن تـر

● عـدم ایجـاد ناحیـه هـای خشـک : بـر خلـاف کولـر های پوشـالی توزیـع آب بـر روی سـطح پـد سـلولزی این کولر آبی انرژی یکنواخـت اسـت .

● ضخامــت یکنواخــت: بــر خــاف پوشــال،ضخامت پــد ســلولزی در کل ســطح آن یکنواخــت مــی باشــد ، کــه در میــزان خنکــی تاثیــر بســیاری دارد.

● سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی انرژی نسبت به پوشال. مصـرف بـرق کمتـر

● بــه دلیــل خنکــی بیشــتر و عملکــرد بهتــر و یکنواخــت تــر ، در برخــی از شـرایط کـه در کولـر پوشـالی ناچـار بـه اسـتفاده از دور تنـد هسـتیم ، در کولر آبی سـلولزی انرژی مـی تـوان از دور کنـد اسـتفاده کـرد . ایـن امـر صرفـه جویـی قابـل توجهـی در مصـرف بـرق بـه همـراه دارد .

کاربری های این کولر آبی انرژی : مناسب برای کلیه اماکن و ساختمان های مسکونی ،  تجاری ، صنعتی ، اداری ، آموزشی ، بانکها ، مساجد و رستوران ها

خرید کولر آبی سلولزی اقتصادی انرژی از فروشگاه هماسل (فروشنده مستقیم انواع لوازم سرمایشی نظیر کولرهای آبی و گازی و لوازم گرمایشی و لوازم جانبی) 

 

5/5 - (5 امتیاز)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر آبی سلولزی انرژی مدل 7000 اقتصادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *